Επικοινωνία

Στοιχεία

Epi-Direct   Τηλ: 2310 227225
Λήδα Παπαδοπούλου     2310 286444
    Fax: 2310 283648
Αγίας Σοφίας 24, 5ος όροφος      
ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη   E-mail: lpapadopoulou@epidirect.gr
      kcharisi@epidirect.gr

Φόρμα Επικοινωνίας