Πελάτες

Ιατρικές & Φαρμακευτικές Εταιρίες

BIOHELLENIKA - Τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρωνΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ - Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ.) ΓΕΝΕΣΙΣ - Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική ΚλινικήINTERMED